Resort środowiska planuje zmiany w przyznawaniu koncesji na poszukiwania ropy i gazu

Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek zapowiedział zmiany w przyznawaniu koncesji na poszukiwania m.in. ropy i gazu. Mają one ułatwić poszukiwnia surowców oraz zabezpieczyć interesy państwa. Odpowiednie przepisy znajdą się w nowelizacji Prawa górniczego i geologicznego.

Mariusz O. Jedrysek powiedział PAP, że projekt jest prawie gotowy i w ciągu kilku dni zostanie skierowany do konsultacji. "Zdecydowaliśmy się połączyć projekt naszej zmiany Pgg z projektem zmiany Pgg implementującym dyrektywę off-shore dotyczącą węglowodorów, tak aby nie mnożyć ustawowych bytów" - poinformował Główny Geolog Kraju. "Jedno i drugie osiągniemy m.in. dzięki tzw. systemowi open door, w którym koncesje nie będą udzielane automatyczne, lecz w przetargu - ale na wniosek inwestora. Ministerstwo ogłosi przetarg, do którego będę mogli przystąpić inni przedsiębiorcy. Takie rozwiązanie nie oznacza automatycznego przyznania koncesji poszukiwawczej firmie, która jako pierwsza zgłosiła chęć poszukiwań" - dodał prof. Jedrysek.

W dalszym ciągu przedsiębiorców obowiązywać będzie prekwalifkacja podczas ubiegania się o koncecję, co zabezpieczy interesu Skarbu Państwa. "Do przetargu dopuszczane są firmy wiarygodne finansowo, gwarantujące realizację warunków ewentualnie udzielonej koncesji geologicznej w tym pełne raportowanie z postępu prac tak, aby faktycznie wzbogacić informację geologiczną" - powiedział Mariusz O. Jędrysek. Zdaniem Głównego Geologa Kraju obecny system prawny związany z poszukiwaniami węglowodorów nie jest doskonały, a resort środowiska chce uprościć przepisy i ograniczy wymagania wobec inwestorów. Celem ma być zmniejszenie ryzyka poszukiwawczego oraz spadek kosztów ponoszonych przez inwestorów, co przełoży się także na zysk Skarbu Państwa.

źródło: wnp.pl, PAP

Wróć do poprzedniej strony