Sejm przyjął nowelizację prawa geologicznego i górniczego

Dnia 1 kwietnia 2016 r. Sejm RP uchwalił nowelizację Prawa geologicznego i górniczego dotyczącą udzielania koncesji na poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego. Nowe przepisy mają usprawnić i przyspieszyć wydawanie koncesji na poszukiwanie węglowodorów.

Nowelizacja został przyjęta jednogłośnie i skierowana do Senatu. Postęp prac legislacyjnych można śledzić na stronach Sejmu: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w ustawie dotyczą wprowadzenia samoistnej podstawy prawnej w przypadku zmiany koncesji oraz korekty przepisów przejściowych, regulujących kwestie koncesji udzielonych na podstawie przepisów sprzed wejścia w życie nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego z 2014 roku, w tym spraw dotyczących praw nabytych takich jak prawo podmiotu, który odkrył i udokumentował złoże do uzyskania koncesji na wydobywanie węglowodoru z tego złoża.

Jak poinformował Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek, są obecnie problemy z wydawaniem koncesji związanych z poszukiwaniami węglowodorów. Zdaniem prof. Jędryska, przy obecnych przepisach nie było możliwości prawidłowego wydania koncesji dla przedsiębiorców, którzy złożyli aplikację przed 30 września 2014 r. Dodał, że obecnie na decyzję czeka 30 wniosków, złożonych przez 20 przedsiębiorców.

Projektowane przepisy zakładają, że nowela wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

1 kwietnia 2016 r.

źródło: sejm.gov.pl, wnp.pl

Wróć do poprzedniej strony