Specustawa węglowodorowa nie jest już priorytetem rządu

Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński wycofał specustawę węglowodorową z prac Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Projekt ustawy o zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów, nazywany specustawą węglowodorową, został opublikowany we wrześniu 2014 r. i skierowany do konsultacji. Kolejna wersja projektu ukazała się 4 grudnia 2014 r. Na początku lutego 2015 r. projekt ustawy trafił do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Ustawa miała w założeniu uprościć i usprawnić procedury administracyjne związane z inwestycjami w poszukiwania gazu i ropy z łupków.

Minister Czerwiński uzasadnił swoją decyzję wynikami analiz, harmonogramem prac parlamentarnych oraz ekonomiką procesu ustawodawczego. Zatem to wakacje parlamentarne spowodowały, że posłowie nie zdążą zająć się projektem ustawy.

Puls Biznesu uzyskał opinię Marcina Zięby, dyrektora Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego, który stwierdził, że firmy są rozczarowane, bo liczyły na specustawę. "Dzięki niej Polska miałaby szansę stać się krajem bardziej przyjaznym dla inwestorów. Miejmy jednak nadzieję, że ta kwestia zostanie podjęta ponownie, na przykład w postaci całkowicie nowej ustawy, dedykowanej poszukiwaniom i wydobyciu węglowodorów" — powiedział Zięba cytowany przez „Puls Biznesu” .

źródła: legislacja.rcl.gov.pl; Puls Biznesu

10.07.2015 r.

Wróć do poprzedniej strony