Geology

You are invited to read publications on geological aspects of shale gas exploration, appraisal and production

Pliki do pobrania: 
AttachmentSize
PDF icon Drop K. Kozłowski M.: Application of wire log analysis for petrophysical evaluation and determination of shale gas reserves436.16 KB
PDF icon Hadro J.: Shale gas exploration strategy; Przegląd Geologiczny, 3/2010326.37 KB
PDF icon Hadro Jerzy, Wójcik Izabela: Metan pokładów węgla: zasoby i eksploatacja; Przegląd Geologiczny, 7/2013129.65 KB
PDF icon Karcz Przemysław, Janas Marcin, Dyrka Ireneusz: Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej; Przegląd Geologiczny, 7/20131.46 MB
PDF icon Kiersnowski Hubert, Dyrka Ireneusz: Potencjał złożowy ordowicko-sylurskich łupków gazonośnych w Polsce: omówienie dotychczasowych raportów i propozycje udoskonalenia metodyki oceny zasobów gazu w raporcie w 2014 r.; Przegląd Geologiczny, 6/2013613.91 KB
PDF icon Kiersnowski Hubert, Buniak Arkadiusz, Kuberska Marta, Srokowska-Okońska Anna - Występowanie gazu ziemnego zamkniętego w piaskowcach czerwonego spągowca Polski; Przegląd Geologiczny, 4/2010647.01 KB
PDF icon Lis Paweł: Analiza sedymentologiczna drobnoziarnistych osadów górnoordowicko-dolnosylurskich basenu podlasko-lubelskiego; Przegląd Geologiczny, 3/2010283.38 KB
PDF icon Matyasik Irena, Słoczyński Tomasz: Niekonwencjonalne złoża gazu3.26 MB
PDF icon Papiernik Bartosz, Górecki Wojciech, Pasternacki Andrzej: Wstępne wyniki modelowań przestrzennych (3D) parametrów petrofizycznych skał podczas poszukiwań stref wyst. gazu zamkniętego w polskim basenie czerwonego spągowca; Przegląd Geologiczny, 4/20102.01 MB
PDF icon Poprawa Paweł: Potencjał występowania złóż gazu ziemnego w łupkach dolnego paleozoiku w basenie bałtyckim i lubelsko-podlaskim; Przegląd Geologiczny, 3/20102.03 MB
PDF icon Poprawa Paweł: System węglowodorowy z gazem ziemnym w łupkach —północnoamerykańskie doświadczenia i europejskie perspektywy; Przegląd Geologiczny, 3/20101.1 MB
PDF icon Raport: Ocena zasobów wydobywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych; PIG-PIB 20120 bytes
PDF icon Rutkowski Mirosław: Gaz pojawia się i znika; Przegląd Geologiczny, 6/20130 bytes
PDF icon Słota-Valim Małgorzata: Uaktualnienie i wykreślenie map strukturalnych syluru5.23 MB
PDF icon Such Piotr, Leśniak Grzegorz, Słota Małgorzata: Ilościowa charakterystyka porowatości i przepuszczalności utworów czerwonego spągowca potencjalnie zawierających gaz ziemny zamknięty; Przegląd Geologiczny, 4/2010338.37 KB
PDF icon Zorski Tomasz, Jarzyna Jadwiga, Derkowski Arkadiusz, Środoń Jan: Geofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach – przegląd metod pomiarowych; Przegląd Geologiczny, 7/2013547.23 KB
PDF icon Zalewska Ewa: Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w Polsce w tym shale gas i tight gas; Przegląd Geologiczny, 3/20101.47 MB
Wróć do poprzedniej strony