Złoża gazu łupkowego w Polsce

Gdzie w Polsce znajdują się złoża gazu łupkowego?

Przyjmujemy, że złoża gazu łupkowego występują w Polsce w nastepujących regionach:

  • Pomorze,
  • Kujawy,
  • Warmia i Mazury,
  • Podlasie,
  • Mazowsze,
  • Lubelszczyzna.

Pewność co do istnienia tych złóż i wielkości ich zasobów uzyskamy dopiero wtedy, gdy wykonane zostaną odpowiednie badania, a przede wszystkim wiercenia.