Co kryje się pod terminem niekonwencjonalne złoża gazu?

Co kryje się pod terminem niekonwencjonalne złoża gazu?

Są to złoża takiego samego gazu ziemnego, jaki od wielu lat wykorzystujemy do spalania w domowych kuchenkach czy piecykach gazowych. Gaz ziemny jest mieszaniną metanu i azotu, a niekiedy również niewielkich ilości etanu, propanu i butanu. Różnica polega na tym, że złoża konwencjonalne są to nagromadzenia gazu w skałach porowatych przykrytych warstwą skał nieprzepuszczalnych, a złoża niekonwencjonalne występują w skałach nieprzepuszczalnych.

Gaz łupkowy (shale gas) – występuje w czarnych łupkach bogatych w materię organiczną. Są to skały drobnoziarniste, ilasto-mułowcowe, które 460-420 milionów lat temu osadziły się na dnie morza.

Gaz zamknięty (tight gas) - to gaz uwięziony w izolowanych porach skalnych, np. w piaskowcach lub skałach węglanowych o bardzo niskiej przepuszczalności.

Metan pokładów węgla (coal bed methane) – występuje w postaci cząsteczek gazu zaabsorbowanych przez węgiel. Gdy pod wpływem eksploatacji górniczej obniża się ciśnienie w górotworze, metan uwalnia się do wyrobisk górniczych i powoduje zagrożenie wybuchem.

Wydobycie gazu ze złóż niekonwencjonalnych wymaga odwiercenia otworów poziomych i wytworzenia szczelin w skale, aby gaz mógł się z niej wydostać i popłynąć do otworu wiertniczego.

 

Różnice między konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi złożami gazu ziemnego.Paweł Poprawa, Państwowy Instytut Geologiczny- PIB