Jak będzie wyglądał teren po zakończeniu prac?

Jak będzie wyglądał teren po zakończeniu prac?

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych inwestor po zakończeniu działalności górniczej zobowiązany jest do przeprowadzenia rekultywacji terenu na własny koszt. Rekultywacja ma za zadanie przywrócenie pierwotnej funkcji terenu tzn. sprzed rozpoczęcia działalności. Jeżeli inwestor zdecyduje się na eksploatację otworu, wtedy teren zakładu zostanie ograniczony do niewielkiej przestrzeni, w celu utrzymania niezbędnej infrastruktury i zabezpieczenia odwiertu, a pozostały obszar wykorzystywany podczas prac górniczych zostanie zrekultywowany.

Więcej na ten temat piszemy w dziale Technologie.

autor: Grzegorz Lichtarski