Czy poszukiwanie i eksploatacja gazu są monitorowane za pomocą urządzeń? Jeśli tak, to jakich? Jak szybko reagują na zmiany parametrów? Czy istnieje jakiś system ostrzegawczy?

Czy poszukiwanie i eksploatacja gazu są monitorowane za pomocą urządzeń? Jeśli tak, to jakich? Jak szybko reagują na zmiany parametrów? Czy istnieje jakiś system ostrzegawczy?

Istnieje system monitorowania wszystkich prac i zbiegów podczas ich wykonywania. W razie awarii lub jakichkolwiek zagrożeń prace są przerywane i następują czynności naprawcze lub akcja ratownicza. Metod i urządzeń jest wiele, od najprostszych mierników stężenia metanu czy natężenia dźwięku do skomplikowanych sond geofizyki otworowej, wykorzystujących zarówno sygnały naturalne (np. promieniowanie gamma) jak i pomiar wtórny sygnałów wysyłanych (np. fale dźwiękowe).

Autorzy odpowiedzi: dr Monika Konieczyńska, dr Joanna Fajfer, Olga Lipińska