Search

Primary tabs

Search results

  1. Butan

    Butan Węglowodór łańcuchowy nasycony o wzorze chemicznym C 4 H 10 . Butan jest składnikiem gazu ziemnego i koksowniczego, a po skropleniu stanowi ...