Search

Primary tabs

Search results

  1. Kontakt

    Kontakt ...

  2. Opóźniacze reakcji

    ... ropa naftowa znajdująca się w złożu, gdyż utrudnia ona kontakt cieczy kwasującej ze skałą złożową. Źródło: Witold ...