Search

Primary tabs

Search results

 1. Commercial resources

  ... are satisfied source: W. Mizerski, H. Sylwestrzak, Słownik geologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2002 ...

 2. Zasoby geologiczne złoża

  ... i przeróbki źródło: W. Mizerski, H. Sylwestrzak, Słownik geologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 ...

 3. Zasoby pozabilansowe

  ... przyszłości źródło: W. Mizerski, H. Sylwestrzak, Słownik geologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 ...

 4. Non-commercial resources

  ... reasons source: W. Mizerski, H. Sylwestrzak, Słownik geologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2002 ...

 5. Zasoby przemysłowe złoża

  ... środowiska. źródło: W. Mizerski, H. Sylwestrzak, Słownik geologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 ...

 6. Sedimentary basin

  ... basin. Source: Jaroszewski W., Marks L. i Radomski A. Słownik geologii dynamicznej. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 1985 ...

 7. Technically recoverable resources

  ... viable source: W. Mizerski, H. Sylwestrzak, Słownik geologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2002 ...

 8. Zasoby nieprzemysłowe

  ... środowiska źródło: W. Mizerski, H. Sylwestrzak, Słownik geologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 ...

 9. Total resources in place

  ... and processing source: W. Mizerski, H. Sylwestrzak, Słownik geologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2002 ...

 10. Basen sedymentacyjny

  ... źródło: Jaroszewski W., Marks L. i Radomski A. "Słownik geologii dynamicznej". Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 1985 ...

Pages