Hasła / Terms beginning with K

Słownik
Kerogen search for term

An organic (waxy) substance distributed in rocks which is resistant to organic solvents. In high pressure and temperature conditions, diagenesis and metamorphic processes occur in rocks and produce crude oil and natural gas. Kerogen is sometimes called immature oil.

Kopalina główna search for term

Kopalina, która jest głównym przedmiotem eksploatacji. Jest to kopalina o wartości ekonomicznej lub użytkowej wyraźnie wyższej od innych kopalin występujących w granicach lub bliskim sąsiedztwie złoża.