Skała macierzysta

Przedział litologiczny formacji naftowej, mającej w swoim składzie petrograficznym odpowiednią ilość kopalnej substancji organicznej, która w wyniku procesów termokatalitycznych pozwoliła na generowanie i ekspulsję węglowodorów.

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Skała macierzysta