Hałda

Obiekt przeznaczony do składowania stałych odpadów wydobywczych na powierzchni ziemi.

źródło: Ustawa o odpadach wydobywczych

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Hałda