Gaz ziemny

Gaz ziemny, tzw. błękitne paliwo – Paliwo kopalne pochodzenia organicznego będące mieszaniną lotnych węglowodorów, głównie metanu (ponad 90%), podrzędnie etanu, propanu i butanu. W niewielkich ilościach może zawierać także azot, dwutlenek węgla, siarkowodór i hel. Gaz ziemny jest gazem lekkim, bezzapachowym i łatwopalnym. Pokłady gazu ziemnego występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej i węgla kamiennego. Gaz ziemny pozyskuje się ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych.
 
W zależności od składu chemicznego wyróżnia się gaz ziemny wysokometanowy, zawierający łącznie 95% metanu i etanu oraz zaazotowany, w którym oprócz metanu i etanu występują cięższe węglowodory (do 30%).

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Gaz ziemny