Biogeny

Substancje biogenne - podstawowe pierwiastki niezbędne do funkcjonowania wszystkich organizmów żywych. W ekosystemach morskich odpowiadają za produkcję pierwotną oceanu poprzez limitujące oddziaływanie na rozwój fitoplanktonu. W oceanach najważniejszymi pierwiastkami limitującymi są azot (N), fosfor (P) i żelazo (Fe). Ich nadmiar dostarczany z lądów przez wzbogacone w skutek oddziaływań człowieka wody słodkie, prowadzi do eutrofizacji wód i zakwitów glonów oraz sinic.

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Biogeny