Koncesja geologiczna

Decyzja administracyjna, pozwolenie, zezwolenie na wyłączność poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania oznaczonej kopaliny w celu odniesienia określonej korzyści. Jest to decyzja administracyjna wydawana przez Ministerstwo Środowiska, nadająca organowi (firmie) prawo do prowadzenia określonych w koncesji praw. Tryb przyznawania koncesji oraz wysokość i sposób naliczania opłat reguluje ustawa Prawo geologiczne i górnicze.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Subskrybuj RSS - Koncesja geologiczna