Litofacja

Zestaw warstw skał osadowych o tych samych charakterystycznych cechach litologicznych (skład mineralny, uziarnienie, struktura i tekstura, barwa, skamieniałości), które powstały w wyniku określonego procesu depozycyjnego, np. piaskowce powstałe w wyniku działalności fal sztormowych.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Subskrybuj RSS - Litofacja