19-20 listopada 2015 r. - XIV Sympozjum "Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle"

19 i 20 listopada 2015 r. w Krakowie odbędzie się XIV Sympozjum pt. "Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle".

Tematyka sympozjum przybliży  zagadnienia wpływów drgań powierzchniowych wywołanych wstrząsami górniczymi na ludzi i obiekty budowlane.  Sympozjum ma na celu wymianę doświadczeń świata nauki i techniki górniczej.

Organizatorem Sympozjum jest Politechnika Krakowska.

Strona internetowa wydarzenia