20-23 października 2015 r. - XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii

XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii

od 20.10.2015

do 23.10.2015

Lokalizacja: Hotel Grand Lubicz, ul. Wczasowa 4, 76-270 Ustka

Organizatorzy: Politechnika Gdańska, Państwowy Instytut Geologiczny, Uniwersytet Gdański

Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii, organizowane co dwa lata przez różne ośrodki akademickie i naukowe w kraju, ma już ponad 30-letnią tradycję. Postęp w badaniach wód podziemnych oraz stale zmieniające się przepisy formalnoprawne sprawiają, iż konieczna jest wymiana poglądów i doświadczeń specjalistów z przedsiębiorstw, administracji, a także ośrodków naukowo-badawczych i uczelni.  W 2015 r. spotkanie polskich hydrogeologów odbędzie się na Pomorzu, gdzie podwaliny współczesnej hydrogeologii w Politechnice Gdańskiej budował Profesor Zdzisław Pazdro.

Tematyka:

 •     dokumentowanie i ochrona zasobów wód podziemnych
 •     zagrożenia i ochrona stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych
 •     hydrogeologia morskiej strefy brzegowej
 •     hydrogeologia regionalna
 •     kartografia hydrogeologiczna
 •     monitoring wód podziemnych
 •     metodyka badań hydrogeologicznych
 •     zastosowanie metod geofizycznych w badaniach hydrogeologicznych
 •     wody mineralne, lecznicze i termalne
 •     geneza i skład chemiczny wód podziemnych
 •     hydrogeologia kopalniana
 •     hydrogeologiczne problemy rozpoznawania i eksploatacji gazu ziemnego z łupków
 •     hydrogeologiczne aspekty w geologii inżynierskiej, geotechnice i zagospodarowaniu przestrzennym

Więcej informacji na stronie konferencji:  www.wph2015.pl