22-25 września 2015 r. - Wybrane aspekty systemu naftowego oraz nowe spojrzenie na geologię Karpat

Konferencja geologiczna - warsztaty: Wybrane aspekty systemu naftowego oraz nowe spojrzenie na geologię Karpat. 22-25 września 2015 r. w Krakowie i Polańczyku.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji geologicznej organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie oraz Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.Konferencja odbędzie się w dniach 22-25 września 2015 r. w Krakowie i Polańczyku.

Konferencja składać się będzie się z sesji referatowej i posterowej oraz warsztatów terenowych. Warsztaty (wycieczka terenowa), na których pokazane zostaną wybrane odsłonięcia znajdujące się na terenie Karpat zewnętrznych; w rejonie gorlickim, bieszczadzkim i Pogórza Przemyskiego.

Konferencja - warsztaty jest przeznaczona głównie do młodszej kadry geologicznej, pracowników firm prowadzących poszukiwania złóż węglowodorów, doktorantów i studentów. Przeprowadzona zostanie przez pracowników INIG-PIB i OK PIG-PIB. Za całokształt odpowiadać będą dr Leszek Jankowski i dr inż. Grzegorz Leśniak.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Koszty uczestnictwa (noclegów, wyżywienia, przejazdu autokarem, materiałów konferencyjnych) zależne będą od ilości uczestników, jak też od pozyskania sponsorów. Dokładniejsze informacje zostaną podane w następnych cyrkularzach wraz dokładnym opisem trasy i zakresu tematyki. Formularz zgłoszeniowy (w przygotowaniu, zostanie przesłany w drugim cyrkularzu).

Wstępne zgłoszenie udziału w konferencji należy przesłać na adres e-mailowy: karpaty2015@inig.pl

Prosimy również o zgłaszanie propozycji referatów lub posterów.

Uwaga: Liczba uczestników konferencji jest uzależniona od ilości miejsc w autokarze, decyduje kolejność zgłoszeń.

22.05.2015 r.