30 września 2015 r. - Konferencja Polski Gaz Ziemny 2020

Konferencja Polski Gaz Ziemny 2020. Wnioski. Kierunki. Rekomendacje.

30 września 2015 r. Warszawa, Sheraton Warsaw Hotel

Organizatorem Konferencji jest Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego - Związek Pracodawców. Konferencja jest bezpłatna, ale uczestnikami mogą być tylko osoby, które otrzymały imienne zaproszenie na Konferencję oraz potwierdziły swoje uczestnictwo poprzez kontakt z Organizatorem na adres mailowy: conference@opppw.pl, lub telefonicznie pod numerem +48 22 620 06 49 i zostały wpisane na listę gości Konferencji.

Program Konferencji

Strona Konferencji