7-8 października 2015 r. - Konferencja "Środowisko informacji"

Konferencja „Środowisko Informacji” to największe w Polsce spotkanie specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem danych i informacji o środowisku i jego ochronie. W trakcie konferencji uczestnicy mają okazję poznać zasoby bazodanowe i narzędzia do ich wykorzystania w obszarze ochrony środowiska, nawiązać przydatne kontakty, a także wziąć udział w wymianie dobrych praktyk.

Data wydarzenia: 7-8 października 2015 r.

Lokalizacja: Warszawa, Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

Druga edycja konferencji Środowisko Informacji kontynuuje temat aktywnego dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie z zastosowaniem najnowszych technologii informatycznych. Sukces zeszłorocznej konferencji spowodował, iż stała się ona platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, miejscem spotkań ekspertów i specjalistów zajmujących się infrastrukturą informacji przestrzennej.

Głównymi adresatami konferencji są inwestorzy, deweloperzy, przedstawiciele branży turystycznej, urbanistycznej czy ubezpieczeniowej, a także urzędnicy, prawnicy i naukowcy oraz wszyscy, którzy mają lub będą mieli potrzebę wykorzystania referencyjnych danych i informacji o środowisku.

Program ramowy

7 października - sesja plenarna
8 października - sesje tematyczne

  • Oceny oddziaływania na środowisko
  • Monitoring
  • Przegląd zasobów bazodanowych o środowisku
  • Wykorzystanie technologii w pozyskiwaniu danych o środowisku
  • Wykorzystanie danych o środowisku
  • Warsztaty komputerowe organizowane przez firmy Esri Polska oraz MGGP Aero

Więcej informacji na stronie konferencji na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/konferencja_srodowisko_informacji

Kontakt

srodowisko.informacji@mos.gov.pl

Partnerzy merytoryczni

  • Esri Polska
  • MGGP Aero
  • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  • Multiconsult