8-11 października 2015 r. - Zjazd PTMin i VII Ogólnopolska Konferencja "Badania mineralogiczne i petrologiczne w geologii"

Zjazd PTMin i VII Ogólnopolska Konferencja "Badania mineralogiczne i petrologiczne w geologii" w Sandomierzu

W dniach 8-11.10.2015 r. w Sandomierzu odbedzie się zjazd polskich mineralogów, petrografów i geochemików - konferencja Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego "Współczesne wyzwania nauk mineralogicznych". Jednocześnie, zgodnie z cyklem dwuletnich spotkań naukowych organizowanych przez PIG-PIB,

Organizatorami są: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne i Państwowy Instytut Geologiczny - PIB.

W ramach VII konferencji proponowana jest następująca problematyka:

  • Procesy diagenetyczne/ Analiza cech zbiornikowych
  • Procesy sedymentacyjne/ Procesy magmowe/ Procesy metamorficzne
  • Krążenie fluidów/ Oddziaływanie na skały
  • Metody analityczne/ Eksperymenty
  • Petrografia i geochemia materii organicznej
  • Gromadzenie informacji geologicznej w zakresie petrologii, mineralogii i geochemii

Abstrakty prezentacji zostaną zamieszczone w czasopiśmie "Mineralogia".

Druk artykułów po konferencji jest planowany w "Biuletynie Państwowego Instytutu Geologicznego" (VII konferencja - publikacje po polsku) lub "Mineralogia" (Zjazd PTMin - artykuły po angielsku).

Wszystkie informacje dotyczące konferencji podane są na stronie: www.konferencja-ptmin.us.edu.pl