Akcja "Student Wykładowcą"

Akcja "Student wykładowcą" - termin nadyłania zgłoszeń do rekrutacji uzupełniającej mija 6 lutego 2015 r.

Opis

Akcja "Student wykładowcą słada się z 3 części:

  • rekrutacja studentów
  • szkolenia dla studentów
  • prowadzenie lekcji w szkołach przez studentów

Szczegóły akcji na stronie wydarzenia

Terminy

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 lutego 2015 r.

Strona wydarzenia

Akcja "Student wykładowcą"