200 mln zł na rozwój innowacji w polskiej energetyce

Po 100 mln zł przeznaczą Polska Grupa Energetyczna i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na finansowanie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie energetyki. W środę w Warszawie prezesi PGE i NCBR podpisali porozumienie w tej sprawie.

Jak powiedział prezes PGE Marek Woszczyk jest to przedsięwzięcie, w którym łączą się środki publiczne reprezentowane przez NCBR i środki prywatne z PGE. Do organizowanych cyklicznie przez 10 lat otwartych konkursów będą mogły się zgłaszać konsorcja ośrodków akademickich, wyższych uczelni, ośrodków badawczych i innowatorów - przedsiębiorców. Przedstawiciele NCBR i PGE, wspomagani przez komitety; sterujący i doradczy będą wybierać innowacyjne projekty, które - jak powiedział Woszczyk - "mają największy potencjał komercjalizacji", a po drugie "wpisują się w strategię innowacji PGE.

Wiceprezes PGE Dariusz Marzec dodał, że chodzi o takie projekty, które mogą mieć wpływ na wartość Grupy PGE i "jak największy wpływ" na jej wyniki finansowe. Uściślił, że chodzi o projekty, które z jednej strony mogą przyczynić się do poprawy efektywności wytwarzania energii, z drugiej pozwolą na zminimalizowanie jej wpływu na środowisko naturalne. Jak dodał, w przypadku energetyki konwencjonalnej chodzi o projekty związane m.in. z redukcją emisji pyłów i szkodliwych substancji.

Kolejny obszar innowacyjnych badań, którym zainteresowane jest PGE, to OZE. Jak mówił Marzec chodzi przede wszystkim o efektywność jednostek wytwórczych, rozwój energetyki wiatrowej morskiej, poprawę sprawności farm lądowych, lepsze zarządzanie.

"Odpowiadamy na zapotrzebowanie płynące ze strony przemysłu oraz ofertę polskiej nauki. Łączymy siły z PGE, by wspierać rozwój innowacji w branży elektroenergetycznej. Współpraca z PGE to ważna inicjatywa, która przybliża nas do celu, jakim jest szerzenie idei „open innovation”. Wierzymy, że technologie wypracowywane na rzecz PGE przez inne firmy i spółki typu spin-off pomogą w uzyskaniu przełomowych technologii – powiedział dyrektor NCBR prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.

Kurzydłowski dodał, że pierwszy konkurs zostanie ogłoszony pod koniec 2015 r.

2.07.2015 r.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Wróć do poprzedniej strony