ABW: gaz łupkowy na celowniku służb specjalnych innych państw

Coroczny raport opublikowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujawnia, jakich informacji w Polsce szukały obce wywiady w 2013 r. Na jednym z pierwszych miejsc są niezmiennie kwestie związane z sektorem energetycznym, w tym poszukiwaniem gazu łupkowego.

W swoim czwartym, publikowanym corocznie podsumowaniu pt. "Raport z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2013 r." omówione zostały podstawowe działania ABW związane z bezpieczeństwem wewnętrznym Polski.

Nasz kontrywiad potwierdził, że głównymi kierunkami zainteresowań obcych służb specjalnych w Polsce (w tym zwłaszcza rosyjskich) są sprawy dotyczące polityki energetycznej, w tym zakresie dywersyfikacji źródeł energii i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Chodzi tu zwłaszcza o poszukiwania gazu łupkowego, a także plany związane z rozwojem sektora jądrowego.

Według ABW, działania obcych służb specjalnych koncentrują się przede wszystkim na pozyskaniu informacji z zakresu wywiadu gospodarczego, politycznego i naukowego, dotarciu do osób dysponujacych istotną wiedzą z punktu widzenia interesów i bezpieczeństwa Polski, wspierają działania o charakterze lobbingowym na rzecz rodzimych firm działających na polskim rynku oraz inspirują do działań zgodnych z interesami swoich państw.

źródło: ABW

abar

Wróć do poprzedniej strony