"Biała księga ochrony złóż kopalin" - konsultacje

Ministerstwo Środowiska opublikowało "Białą księgę ochrony złóż kopalin", inicjując dyskusję na temat systemowych rozwiązań w zakresie ochrony strategicznych złóż kopalin. Biała księga postuluje utrzymanie dostępności złóż, które tworzą cenną bazę surowcową. Chodzi o zabezpieczenie najważniejszych z punktu widzenia interesu państwa złóż przed takim zagospodarowaniem terenu, które uniemożliwiałoby lub znacznie utrudniało ich późniejszą eksploatację.

Wybór konkretnego wariantu ochrony, a także sam wykaz złóż strategicznych zaprezentowany w "Białej księdze", wymaga merytorycznej dyskusji z udziałem wszystkich zainteresowanych środowisk – rządu, samorządu terytorialnego, obywateli, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. W ramach pierwszego etapu konsultacji Ministerstwo Środowiska zaprasza do przekazywania uwag do dokumentu na adres e-mail: bialaksiega@mos.gov.pl. Uwagi można składać do dnia 15 grudnia 2015 r.

Złożone uwagi będą przedmiotem analizy i podstawą do opracowania wniosków dla rządu do podjęcia decyzji o tym, czy, a jeśli tak, to które złoża i w jaki sposób chronić.

Ministerstwo Środowiska planuje uruchomienie portalu dyskusyjnego oraz organizację cyklu konferencji, które będą okazją do przedyskutowania zaproponowanych w Białej księdze rozwiązań.

9.11.2015 r.

źródło: mos.gov.pl

Wróć do poprzedniej strony