Czy kobiety będą mogły pracować w kopalniach? Rząd proponuje zmiany w kodeksie pracy

Jak informuje wyborcza.biz, pod koniec marca 2016 r. Rada Ministrów przedstawiła projekt zmian w kodeksie pracy, zmierzających do zniesienia zakazu pracy kobiet w niektórych zawodach. Do tej pory nie wolno było zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla ich zdrowia.

Wykaz prac, przy których nie wolno zatrudniać kobiet określa stosowne rozporządzenie. Obecnie zabronione jest wykonywanie przez kobiety m.in. zajęć związanych z podnoszeniem i przenoszeniem ciężarów powyżej 12 kg, ręczną obsługą dźwigni i korb, przy której trzeba użyć siły co najmniej 50 niutonów, czy prace "pod ziemią we wszystkich kopalniach" - z wyjątkiem prac kierowniczych czy w służbie zdrowia (np. ratowniczki górnicze) - donosi wyborcza.biz.

Jednakże, takie zapisy budzą wątpliwość pod kątem równości szans i równego traktowania. Dlatego już w 2006 r. unijne organy nakazały dostosowanie polskich przepisów do unijnych dyrektyw, zgodnie z którymi szczególna ochrona należy się wyłącznie kobietom w ciąży i karmiącym.

Czy po zmianach w prawie kobiety będa mogły się zatrudniać w kopalniach podziemnych, a także podejmować cięższe prace np. na wiertniach? To okaże się, gdy odpowiednie rozporządzenie wejdzie już w życie.

6.04.2016 r.

źródło: wyborcza.biz

Wróć do poprzedniej strony