Czy powstanie polskie Laboratorium Ropy i Gazu?

Jak donosi POLSKA Dziennik Bałtycki, ważą się losy planowanego Laboratorium Ropy i Gazu (LabRiG).  Laboratorium miało zostać stworzone przez konsorcjum "Pomorska Ropa i Gaz", koordynowanego przez Politechnikę Gdańską. Obecnie projekt znajduje się na liście rezerwowej inwestycji planowanych w ramach Kontraktu Terytorialnego dla województwa pomorskiego zawartego między województwem a rządem 19 grudnia 2014 r.

Celem uruchomienia laboratorium miało być doskonalenie technologii rozpoznania i eksploatacji złóż ropy i gazu łupkowego. Dodatkowo, możliwa byłaby praktyczna edukacja i szkolenia studentów, pracowników i specjalistów, a także popularyzacja wiedzy. Byłaby to unikatowa jednostka w skali Europy. Łączny koszt projektu został oszacowany na około 500 mln złotych, a czas trwania - na 5 lat.

Uczestnikami konsorcjum Pomorska Ropa i Gaz są 4 uczelnie i 1 instytut badawczy:

 • Politechnika Gdańska (koordynator),
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Politechnika Warszawska,
 • Instytut Nafty i Gazu,

oraz przedsiębiorstwa i firmy doradcze:

 • PGNiG SA,
 • KGHM SA,
 • Grupa Lotos SA,
 • Det Norske Veritas Poland Ltd. (DNV),
 • Innobaltica Ltd.

Laboratorium Ropy i Gazu składać się miało z centralnego laboratorium wraz z odwiertem badawczym, skupiając wokół siebie 5 istniejących już laboratoriów wspierających:

 • Laboratorium Fizykochemii Powierzchni (PWr),
 • Laboratorium Stymulacji Złoża (INiG),
 • Laboratorium Technologii Środowiska (PG),
 • Laboratorium Wiertniczo - Geologiczne (AGH),
 • Laboratorium Wytrzymałości Materiałów (PWa).

W laboratorium centralnym odbywałyby się badania skał, płynów, proppantu, a także prowadzone byłyby testy geomechaniczne, ciśnieniowe, itp. Odwiert badawczy wykorzytywany byłby do testowania technologii, np. geofizyki wiertniczej i szczelinowania hydraulicznego, a także do szkoleń.

W przypadku braku finansowania z krajowego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020 rozważane będzie jeszcze ujęcie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

29.12.2014 r.

źródło: Polska Dziennik Bałtycki/ Politechnika Gdańska

abar

Wróć do poprzedniej strony