Duńczycy podglądają nasze łupki

W dniach 10-12 września 2014 r. delegacja duńskich europarlamentarzystów odwiedziła Polskę w celu poznania specyfiki prac rozpoznawczych gazu ziemnego z łupków. Swoją wizytę w Polsce Duńczycy rozpoczęli od spotkania z wiceministrem środowiska i Głównym Geologiem Kraju - Sławomirem Brodzińskim. Jedno z następnych spotkań miało miejsce w Państwowym Instytucie Geologicznym - PIB w Wraszawie. Prezentacje przygotowane przez ekspertów PIG-PIB  dotyczyły przede wszystkim aspektów środowiskowych związanych z poszukiwaniem i rozpoznaniem gazu z łupków w Polsce.

W skład delegacji duńskiej weszli: ambasador Danii w Polsce, parlamentarzyści oraz reprezentanci Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Klimatu, Energii i Budownictwa. Delegacji towarzyszył przedstawiciel prasy.

W ramach spotkania w PIG – PIB goście zostali zapoznani ze specyfiką pracy PIG-u pełniącego potrójną rolę: Państwowej Służby Geologicznej, Państwowej Służby Hydrogeologicznej i Państwowego Instytutu Badawczego. Podczas prezentacji głowny nacisk położono na specyfikę projektów rozpoznawczych za gazem ziemnym z formacji łupkowych.

Gości z Danii szczególnie interesowały aspekty środowiskowe. W odpowiedzi na pytania strony duńskiej, pracownicy PIG – PIB przedstawili empiryczne dane zebrane w ramach projektów badawczych prowadzonych na odwiertach w Polsce i przekazali praktyczne wnioski obejmujące przygotowanie prowadzenie i monitorowanie prac.

Polska z 65 wykonanymi odwiertami za gazem łupkowym jest zdecydowanym liderem poszukiwań w Europie. Doświadczenia zdobyte podczas  wykonanych prac służą, także stronie duńskiej, do przygotowania programów rozpoznania formacji łupkowych w Europie i na świecie.

Po spotkaniu w PIG-PIB delegacja udała się na spotkanie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem i wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska oraz Urzędu Marszałkowskiego odwiedziła odwiert Lublewo LEP-1 ST1H wykonany przez Lane Energy Poland Sp. z o.o. na koncesji Lębork. W lipcu 2014 r. został tam wykonany największy do tej pory zabieg szczelinowania hydraulicznego, a obecnie trwają testy produkcyjne. Z otworu od kilku tygodni wydobywa się gaz, spalany w pochodni.

Duńczycy spotkali się również z uczestnikami Lokalnego Komitetu Dialogu działającego w ramach programu „Razem o łupkach”, by poznać stanowisko mieszkańców i organizacji pozarządowych na temat trwających w regionie prac rozpoznawczych.

W trakcie pobytu w Polsce delegacja spotkała się również z polskimi parlamentarzystami z Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku.

Według U.S. Energy Information Administration zasoby gazu łupkowego w Danii mogą wynosić 910 miliardów m3. Dania szykuje się obecnie do rozpoznania potencjału łupków ałunowych, położonych w północnej Jutlandii oraz północnej Zelandii. Prace prowadzi francuski koncern Total E&P Denmark B.V i spółka Nordsofonden (własność skarbu państwa).

12.09.2014 r.

źródło: www.mos.gov.pl

abar, afal

Wróć do poprzedniej strony