EIT+ zorganizuje we Wrocławiu węzeł wiedzy o surowcach naturalnych

W dniu 9 grudnia 2014 r. Europejski Instytut Technologiczny zdecydował o wyborze nowych miejsc na mapie Europy, w których zgrupowany zostanie potencjał w obszarze surowców naturalnych w celu poprawienia konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności tego sektora. Jeden z węzłów wiedzy na temat surowców naturalnych zorganizuje Wrocławskie Centrum Badań EIT+. To jedna z 6 struktur powstającej wspólnoty wiedzy i innowacji w tej dziedzinie. Obejmie swym zasięgiem teren wschodniej i południowej Europy.

W celu poprawy bezpieczeństwa surowcowego Europy Europejski Instytut Technologiczy (EIT) ogłosił konkurs na nową Wspólnotę Wiedzy i Innowacji (WWI), w obszarze surowców naturalnych. Zwycięskim konsorcjum jest ogólnoeuropejskie konsorcjum "RawMatTERS” Tackling European Resources Sustainably (TERS), które utworzyło ponad 100 partnerów z 22 krajów Unii Europejskiej, reprezentujących kluczowe uniwersytety techniczne (AGH, Université de Bordeaux, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Trinity College Dublin), instytuty naukowo-badawcze (Tecnalia, Fraunhofer, TNO, ENEA, Wrocławskie Centrum Badań EIT+) oraz strategiczne przedsiębiorstwa (KGHM, BASF, Sandvik, Umicore, Outotec). Koordynatorem wybranego konsorcjum jest prof. Jens Gutzmer z Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf w Niemczech.

Jak poinformowała rzecznik Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Klaudia Piątek, organizujący wspólnotę wiedzy i innowacji w obszarze surowców naturalnych Europejski Instytut Technologiczny ogłosił sześć lokalizacji dla węzłów wiedzy: we Wrocławiu, fińskim Espoo, belgijskim Leuven, szwedzkim Lulea, francuskim Metz i w Rzymie.

Główna siedziba wspólnoty wiedzy i innowacji będzie się znajdować w Berlinie.

Klaudia Piątek dodała, że Polskę we wspólnocie reprezentuje 10 instytucji, uczelni lub przedsiębiorstw:

 

  •  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
  • Instytut Metali Nieżelaznych ,
  • KGHM Cuprum Ltd. Research & Development Centre,
  • KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna,
  • KGHM Zanam Sp. z o.o.,
  • Politechnika Łódzka,
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk,
  • Politechnika Śląska,
  • Politechnika Wrocławska,
  • Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

„Wrocławskie Centrum Badań EIT+ dotychczas koordynowało starania o zlokalizowanie jednego z węzłów wiedzy we Wrocławiu, a teraz będzie organizowało jego powstanie i kierowało działaniami. To dla nas ogromne wyróżnienie” - powiedziała Piątek.

Głównym zadaniem węzła wiedzy będzie wprowadzenie nowych rozwiązań, produktów i usług na rzecz zrównoważonego poszukiwania, wydobywania, przetwarzania i recyklingu zasobów naturalnych. Rolą wszystkich partnerów będzie również dostarczanie technologii i usług dostosowanych do zmieniających się potrzeb społecznych. Kolejne zadania to m.in. edukacja oraz rozwój przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy i aktywne podejmowanie wyzwań związanych z niedoborem surowców w Europie.

„To wielka wygrana dla Polski. Prace nad tym przedsięwzięciem trwały aż 2 lata. Surowce od lat budowały naszą siłę gospodarczą. Dzisiaj ich pozyskiwanie i przetwórstwo może stać się źródłem zamożności kraju. Będzie to jednak możliwe tylko, gdy zainwestujemy zarówno w nowatorskie technologie budujące przewagę konkurencyjną i w kadry dla tego sektora. Będzie to łatwiejsze przy współpracy z najlepszymi w Europie. I po to jest EIT. A dzięki tej wspaniałej wygranej mamy nie tylko szansę, ale wręcz gwarancję, że tak się stanie" – mówi profesor Jerzy Langer, prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Tworzenie tzw. KIC (Knowledge Innovation Communities) to część programu działań Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, w którym przewidziano funkcjonowanie wspólnot wiedzy i innowacji w systemie gospodarczym UE. Dotychczas powstały dwie wspólnoty: klimatyczna i energetyczna, a kolejne zostaną powołane do 2018 r.

11.12.2014 r.

źródło: www.naukawpolsce.pap.pl, Wrocławskie Centrum Badań EIT+

abar

Wróć do poprzedniej strony