Eksperci Państwowego Instytutu Geologicznego odpowiadają na pytania

W ramach LiveChat prowadzonego przez serwis razemolupkach.pl na przełomie czerwca i lipca odbyły się trzy sesje z ekspertem Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w dziedzinie ochrony środowiska, dr Moniką Konieczyńską.

Podczas rozmowy online zalogowani uczestnicy mogli zadawać pytania dotyczące poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego. Ze względu na trwające w Parlamencie prace nad nowelizacją ustawy Prawo geologiczne i górnicze pojawiło się wiele pytań o istniejące i wprowadzane przepisy, a także o aktualne i planowane szacunki zasobów. Dr Monika Konieczyńska najwięcej czasu poświęciła odpowiedziom na pytania związane z ochroną środowiska. Rozmówców interesowały zwłaszcza zagrożenia wiążące się z wydobyciem gazu łupkowego oraz zapobieganie ich występowaniu.

Dr Konieczyńska wyjaśniała również na czym polega monitoring środowiska i jakie instytucje środowiskowe kontrolują proces poszukiwań węglowodorów, a także jak można będzie użytkować teren po zlikwidowanej kopalni. Uczestników interesowały też wszelkie inicjatywy europejskie badające wpływ poszukiwań węglowodorów na środowisko.

Rozmowy online ze specjalistą pokazały niegasnące zainteresowanie społeczeństwa gazem łupkowym i chęć wyjaśnienia wielu niezrozumiałych aspektów skomplikowanego procesu poszukiwań i wydobycia błękitnego paliwa. Chat był okazją do wyjaśnienia także innych, bardziej ogólnych zagadnień związanych z geologią, ochroną środowiska i prawem, co pozwala przypuszczać, że każda akcja informacyjna, w której eksperci podzielą się rzetelną wiedzą z obywatelami będzie pożądana.

Dr Monika Konieczyńska jest absolwentką Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także Department of Environmental Science in Central European University w Budapeszcie oraz Uniwersytetu w Manchester. W PIG-PIB kieruje projektami z zakresu wpływu prac związanych z poszukiwaniem i eksploatacją niekonwencjonalnych złóż węglowodorów na środowisko naturalne. Uczestniczy w międzynarodowym programie badawczym Shale Gas Joint Program w ramach European Energy Research Allianz przy Komisji Europejskiej.

Specjaliści z Państwowego Instytutu Geologicznego na bieżąco odpowiadają na wszelkie pytania związane z gazem i ropą z formacji łupkowych w Kąciku Eksperta na naszym serwisie.

14.07.2014 r.

autor: JK

Wróć do poprzedniej strony