Geologia w Sejmie - wystawa PIG-PIB

22 kwietnia 2015 r. Państwowy Instytut Geologiczny -PIB zaprezentował w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej wystawę „Geologia - bezpieczeństwo i przyszłość państwa (Działania Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej dla dynamicznego rozwoju gospodarki)”.

Bezpieczeństwo gospodarcze i militarne, poszukiwanie strategicznych surowców, katastrofy ekologiczne, podtopienia, tąpnięcia, groźne dla życia i mienia osuwiska – wszystkie te dziedziny i zjawiska łączy geologia. Wszędzie tam, gdzie budowa geologiczna czy działalność górnicza stwarzają zagrożenie dla ludzi, środowiska i infrastruktury, obecni są geolodzy. Państwowa Służba Geologiczna i Państwowa Służba Hydrogeologiczna nieustannie są w pogotowiu. Nie tylko oceniają zasobność naszego naturalnego skarbca, ale też czuwają nad naszym bezpieczeństwem poprzez określanie zagrożeń i sposobów ich likwidacji. 

W Dniu Ziemi Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy zorganizował w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej wystawę „Geologia - bezpieczeństwo i przyszłość państwa (Działania Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej dla dynamicznego rozwoju gospodarki)”. Eksponuje ona najważniejsze aspekty działalności geologicznej oraz projekty realizowane przez PSG i PSH, ściśle współpracujące z europejskimi służbami geologicznymi w ramach stowarzyszenia EuroGeoSurveys. Prezentacji towarzyszy ekspozycja „Zniewalające agaty polskie”. W dniach 22–25 kwietnia 2015 r. można ją obejrzeć w holu przy sali konferencyjnej w nowym Domu Poselskim.

Uroczyste otwarcie ekspozycji. Przemawia podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju - Sławomir Brodziński

Wystawa nieprzypadkowo zainaugurowała obchody Dnia Ziemi w Sejmie. To właśnie w polskim parlamencie 25 lat temu zdecydowano, że 22 kwietnia będzie obchodzony w Polsce jako Dzień Ziemi. Pomysłodawcą tej idei był poseł Jan Rzymełka, geolog i pracownik PIG-PIB. Pan poseł jest również współorganizatorem ekspozycji w Sejmie.

Aktu otwarcia wystawy dokonała wicemarszałek Sejmu Elżbieta Radziszewska, która w słowie wstępnym podkreśliła znaczenie geologii jako nauki, ale i jako służby państwu. Głos zabrał także podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju - Sławomir Brodziński. Zwrócił on uwagę m.in. na rolę, jaką odgrywają Państwowa Służba Geologiczna i Państwowa Służba Hydrogeologiczna w ochronie środowiska, ochronie złóż surowców i zasobów wody.

Wicemarszałek Sejmu Elżbieta Radziszewska przyjmuje z rąk kierownika Państwowego Instytutu Geologicznego Romana Smółki drobny upominek – agat z Sudetów. Obok stoi poseł Jan Rzymełka

W imieniu Państwowego Instytutu Geologicznego wystąpił kierownik Instytutu Roman Smółka, który podkreślił m.in. rolę informacji geologicznej dla współczesnej gospodarki. Dyrektor ds. Państwowej Służby Geologicznej Andrzej Przybycin, oprowadzając gości po wystawie, zwrócił szczególną uwagę na aspekty związane z poszukiwaniami niekonwencjonalnych złóż gazu, bezpieczeństwem w kopalniach, wykorzystaniem energii wód termalnych czy zagrożeniem osuwiskami. Zainteresowaniem cieszyła się wystawa pięknych agatów polskich z kolekcji posła Rzymełki, który z pasją opowiadał o zgromadzonych okazach.

Fragment ekspozycji

Uroczystość uświetnili swoją obecnością posłowie i senatorowie, m.in. pani poseł i geolog Ewa Wolak - zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz pani poseł Elżbieta Królikowska-Kińska, która wyraziła zainteresowanie wypożyczeniem naszej ekspozycji i zaprezentowaniem jej w Łodzi.

Wystawę zwiedzają podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju - Sławomir Brodziński (z lewej) i prof. Grzegorz Pieńkowski

W otwarciu wystawy uczestniczyły również znakomitości świata nauki, m.in. dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych PAN prof. Marek Lewandowski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. Leszek Rafalski, a także naukowcy z Państwowego Instytutu Geologicznego - prof. Grzegorz Pieńkowski i prof. Stanisław Mikulski.

Obecni byli też Kinga Wojtczak – zastępca dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pracownicy naszego Instytutu.

24.04.2015 r.

Tekst: Andrzej Rudnicki

Zdjęcia: Joanna Kaczmarzyk

Wróć do poprzedniej strony