GeoShale 2014 – świat łupkowy spotkał się w Warszawie

W ramach konferencji GeoShale 2014 -  Recent advances in geology of fine-grained sediments, na temat skał łupkowych dyskutowali eksperci z zakresu geologii. Badania nad skałami łupkowymi będą kontynuowane w Europie, z wykorzystaniem doświadczeń amerykańskich. Konferencja odbyła się w dniach 24-26 września 2014 r. w Centrum konferencyjnym Focus w Warszawie.

Konferencja, prowadzona w języku angielskim, zgromadziła ponad 120 uczestników z 22 krajów, w tym z USA, Chin, Iraku, Niemiec, Norwegii i Danii. Goście reprezentowali ośrodki naukowe i uczelnie wyższe, służby geologiczne (Niemiec, Czech, Litwy, Słowenii, Danii i Grenlandii) oraz przemysł. W ramach konferencji odbyły się cztery sesje naukowe, wygłoszono ponad 30 referatów i przedstawiono 40 prezentacji posterowych. Dodatkowo, uczestnicy wzięli udział w warsztatach poświęconych tektonice skał łupkowych i wycieczce LabTour po laboratoriach Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB. 

Osady drobnoklastyczne od dawna znane były jako element systemu węglowodorowego, czy to jako skała uszczelniająca, czy jako skała macierzysta. Ostatnimi czasy zainteresowanie skałami łupkowymi wzrosło, dzięki ich potencjałowi złożowemu dla złóż węglowodorów.

Tegoroczne spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i podjęcia dyskusji nad naukowymi wyzwaniami, jakie stoją przed geologami i geofizykami zajmującymi się skałami łupkowymi, także w odniesieniu do wyzwań, jakie napotkał projekt zagospodarowania zasobów gazu łupkowego w Polsce. Wyzwania te są związane m.in. z zabiegami szczelinowania hydraulicznego, a szczególnie z dopasowaniem tej technologii do warunków geologicznych w Polsce.

Ma to związek przede wszystkim z odmiennym składem petrograficznym i mineralogicznym polskich łupków. W tym kontekście szczególne zainteresowanie wzbudziła prezentacja naukowców z Niemiec, przedstawiających wyniki badań dotyczących zależności pomiędzy łupkami gazonośnymi a płynem szczelinującym (A. Vieth - Hillebrand).

Równie interesująca była prezentacja i tocząca się już w trakcie sesji posterowej dyskusja na temat analogii pomiędzy różnymi basenami złożowymi, wywołana referatem T.R. Carr o formacjach Marcellus i Utica w basenie Appalachów w USA. Wnioski z dyskusji wydają się optymistyczne. Łupki z formacji Utica (Ohio, USA), gdzie odnotowuje się stale zwiększające się wydobycie ropy i gazu, mogą stanowić analog dla polskich łupków z basenu bałtyckiego. Stwierdzono również, że struktura tektoniczna formacji Marcellus może być analogiem dla naszego basenu lubelskiego.

Obok wymiaru naukowego konferencja miała także swój akcent polityczny. Przemawiający pierwszego dnia Luca Demicheli – sekretarz generalny EuroGeoSurveys (Europejskiego Stowarzyszenia Służb Geologicznych), odpowiadający m.in. za kontakty z Komisją Europejską, wskazał, że kwestia gazu ziemnego z łupków pozostaje wyzwaniem dla Europy i ma kluczowe znaczenie dla europejskich służb geologicznych. Jednocześnie zwrócił uwagę na konieczność kontynuowania pracy na rzecz zbudowania wspólnego stanowiska wszystkich służb, opartego na faktach i we współpracy ze środowiskami naukowymi.

GeoShale 2014 była drugą z kolei konferencją z cyklu zapoczątkowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny–PIB w 2012 roku. Duże zainteresowanie ze strony uczestników, także zza granicy, pozwala przypuszczać, że kolejna – trzecia edycja GeoShale odbędzie się już za dwa lata, w 2016 r.

Strona internetowa Konferencji Geoshale 2014

Program konferencji

22.09.2014 r.

afal

Wróć do poprzedniej strony