GIOŚ i WUG: porozumienie w sprawie łupków

4 kwietnia 2014 r. zawarto porozumienie między Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego,  w ramach którego obie instytucje będą współpracować przy kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność poszukiwawczą, rozpoznawczą lub wydobywających węglowodory ze złóż niekonwencjonalnych.

W spotkaniu wzięli udział pan Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, pan Mirosław Koziura, wykonujący obowiązki prezesa WUG oraz Główny Geolog Kraju, Sławomir Brodziński.

Od tej pory GIOS i WUG będą współpracować w zakresie kontroli przedsiębiorców na każdym etapie robót poszukiwawczo-rozpoznawczych oraz wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Kontrole dotyczyć będą przede wszystkim aspektów środowiskowych prowadzonych działań. Współdziałanie odbywać się będzie zarówno na szczeblu centralnym, jak też terenowym – pomiędzy wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska a dyrektorami okręgowych urzędów górniczych.

Porozumienie realizowane będzie poprzez wymianę informacji, sprawozdań oraz wniosków wynikających z analizowanych problemów w skali krajowej o istotnym znaczeniu dla środowiska oraz przeciwdziałania poważnym awariom. GIOŚ i WUG będą się także wzajemnie informować o stwierdzonych w trakcie prowadzonych przez siebie kontroli nieprawidłowościach. W planach sa równiez wspólne szkolenia, sympozja, konferencje naukowe oraz ćwiczenia praktyczne.

W celu posumowania zawiązanej współpracy oraz ustalenia dalszych priorytetów we wspólpracy postanowiono, że przynajmniej raz w roku odbywać się będzie spotkanie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

abar

źródło: Ministerstwo Środowiska, GIOŚ, WUG

Wróć do poprzedniej strony