Główny Geolog Kraju o przyszłej polityce surowcowej Polski

"Polityka surowcowa to ważny element bezpieczeństwa kraju. Dlatego jesienią planujemy wydanie "Białej księgi ochrony złóż” stanowiącej otwarcie dyskusji o tym, które złoża kopalin mają charakter strategiczny dla kraju oraz w jaki sposób i jakim kosztem powinny być chronione" – powiedział Sławomir Brodziński, wiceminister środowiska i Główny Geolog Kraju podczas debaty w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Uczestnicy spotnaia debatowali m.in. o roli organizacji przemysłu wydobywczego i instytucji naukowych w kreowaniu polityki surowcowej oraz planie działań na rzecz bezpieczeństwa Polski w zakresie surowców nieenergetycznych. Wnioski z dyskusji posłużą podjętym na szczeblu rządowym działaniom, m.in. „Białej księdze ochrony złóż kopalin”, przygotowywanej z inicjatywy ministra Sławomira Brodzińskiego.

Wojewoda śląski Piotr Litwa mówił z kolei o wpływie przemysłu wydobywczego na rozwój województwa śląskiego.  – Potencjał sektora wydobywczego surowców nieenergetycznych wcale nie jest taki mały w naszym województwie, a ten sektor będzie decydował o tempie rozwoju gospodarki – podkreślał. W województwie śląskim znajduje się aż 54 proc. złóż surowców skalnych (to 8 proc. zasobów Polski), które szacuje się na 4,4 mln ton, ale ich obecne wydobycie to zaledwie 4,2 proc. wydobycia krajowego.

W ramach debaty minister Sławomir Brodziński odniósł się również do innych tematów, wśród których znalazły się m.in.: konieczność zróżnicowania źródeł surowców dla Polski, współpraca prawna pomiędzy administracją geologiczną a inwestorami, a także potrzeba edukacji społecznej w obszarze geologii i górnictwa. Zaprezentował również dane dotyczące fiskalnego obciążenia koncesjonariuszy z tytułu prawa geologicznego i górniczego.

Debata pt. ”Polityka surowcowa państwa a rozwój gospodarki Polski” odbyła się 29 czerwca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach pod patronatem wojewody śląskiego Piotra Litwy. Jej organizatorami byli: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Związek Pracodawców Polska Miedź i Polska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych.  W spotkaniu udział wzięli m.in.: ekonomista prof. Jerzy Hausner, a także przedstawiciele ministerstw środowiska i gospodarki oraz instytucji zajmujących się polityką surowcową. W obradach uczestniczyli również  przedstawiciele: przedsiębiorców przemysłu wydobywczego, administracji państwowej, nauki i organizacji pozarządowych. Była to dziesiąta debata w kraju na temat polityki surowcowej.

Więcej...

źródło: Ministerstwo Środowiska

zdjęcie: Jeremi Astaszow

Wróć do poprzedniej strony