Główny Geolog Kraju prof. Jędrysek zapowiada ułatwienia dla inwestorów

Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek w wywiadzie udzielonym Dziennikowi Gazecie Prawnej przedstawił plany resortu dotyczące dalszych poszukiwań gazu łupkowego w Polsce.

Wiceminister Środowiska, Główny Geolog Kraju prof. Jędrysek stwierdził w wywiadzie, że według jego oceny, w polskich łupkach znajduje się 1,9 bln m3 gazu i są to zasoby wydobywalne. Inną kwestią jest jednak opłacalność tego wydobycia, a także ryzyko poszukiwawcze, głównie natury organizacyjno-prawnej.

Prof. Jedrysek ocenił, że obecne złoża gazu łupkowego w Polsce nie są konkurencyjne, ale postęp technologiczny i zmiana państwa może wszystko zmienić.

Główny Geolog Kraju poinformował też, że jedną z rozważanych opcji jest udział państwa jako udziałowcy - akcjonariusza.

Prof. Jędrysek zapowiedział też powołanie nowej jednostki - Polskiej Służby Geologicznej, która "zajmie się polityką surowcową w kontekście ciągłej analizy geologicznej, rynkowej, technologicznej, legislacyjnej, regionalnej, potrzeb państwa i samorządów, planowania przestrzennego, ale też zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych i obrotem informacją geologiczną (...). Kluczowe będzie gromadzenie i udostępnianie wiedzy".

11.04.2016 r.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Wróć do poprzedniej strony