Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek został pełnomocnikiem rządu ds. polityki surowcowej

Wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek został powołany na stanowisko pełnomocnika rządu ds. polityki surowcowej. Stanie również na czele międzyresortowego zespołu, którego zadaniem będzie wypracowanie koncepcji rozwiązań ekonomicznych powiązanych z tym obszarem w każdym z resortów.

Zadaniem pełnomocnika rządu ds. polityki surowcowej będzie przygotowanie strategicznych dokumentów dotyczących złóż, ich ochrony i eksploatacji. Będzie także opiniował wszystkie dokumenty administracji rządowej, mające znaczenie dla polityki surowcowej państwa.

Do zadań międzyresortowego zespołu należeć będą m.in. ocena potencjału zasobów, zagadnienia bezpieczeństwa surowcowego, a także zapewnienie spójności polityki energetycznej i innych dokumentów strategicznych związanych z polityką surowcową. Opracowanie takiej polityki jest zadaniem skomplikowanym i wielowątkowym – zaopatrzenie w surowce dotyczy każdej sfery produkcji – nie tylko przemysłowej.

Jak dotąd Polska nie prowadziła spójnej polityki surowcowej. Prof. Jędrysek krytycznie ocenił przedstawioną w 2015 roku Białą Księgę Ochrony Złóż Kopalin i zapowiedział stworzenie nowego dokumentu strategicznego w zakresie złóż i polityki surowcowej. 

27.05.2016 r.

źródło i zdjęcia: Ministerstwo Środowiska

Wróć do poprzedniej strony