Amerykańska Agencja Energetyki: eksport LNG ze Stanów nie wpłynie na wyraźny wzrost ceny gazu ziemnego w USA

Amerykańska Agencja Energetyki (Energy Information Administration ) opublikowała 29 października 2014 roku raport zatytułowany: Effect of Increased Levels of Liquefied Natural Gas Exports on U.S. Energy Markets. Jednym z jego głównych celów było znalezienie odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu zwiększonego eksportu amerykańskiego gazu skroplonego na krajowe rynki energii, w tym rynek gazu. Zmienne analizowane w ramach zamówionego przez Ministerstwo Energii raportu obejmowały ceny, wydobycie i konsumpcję. Wyniki analizy przeprowadzonej przez EIA mają bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane przez amerykańską administrację w sprawie wydawania pozwoleń na eksport gazu.

USA dzięki rewolucji łupkowej stały się największym producentem gazu ziemnego na świecie. Ograniczenie (poprzez koncesjonowanie) sprzedaży tego surowca na rynki zagraniczne, przy stale rosnącym wydobyciu (głównie ze złóż gazu łupkowego – shale gas), pozwoliło od 2008 roku ponad trzykrotnie zmniejszyć cenę gazu ziemnego. W czerwcu 2008 roku milion Btu (British thermal units) gazu kosztowało na rynku Henry Hub ponad 13 USD, 23 października 2014, na tydzień przed publikacją raportu EIA, cena wynosiła 3,6 USD.

Silna podaż krajowego gazu w połączeniu z ograniczonymi możliwościami eksportowymi utrzymywała przez ostatnie lata ceny na relatywnie niskim poziomie. Zakres wahań wynosił od 6 USD do poniżej 2USD za milion Btu.

Decyzja o ewentualnym zwiększeniu eksportu z USA w sposób naturalny podnosi presję na wzrost cen w USA. Raport EIA prognozuje, że wzrost ceny uzyskiwanej przez producenta w zależności od przyjętych scenariuszy dotyczących wielkości eksportu (od 12 do 20 bcf/d) mógłby wynieść odpowiednio od 4 do 11%. Dla indywidualnych odbiorców gazu oznaczałoby to, zdaniem autorów raportu, wzrost cen od 2 do 5%.

Wnioski przedstawione przez EIA nie są wiążące dla Ministerstwa Energii. Niewielka skala zmiany cen, szczególnie w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu dla niższej wielkości eksportu, pozwalają wydobywającym w USA gaz ziemny wierzyć, że drzwi do eksportu zostaną uchylone szerzej. Wiarę tę zwiększa fakt, iż gros dodatkowej podaży gazu wywołanej wzrostem ceny pochodzić będzie z krajowego wydobycia. Skala wzrostu eksportu z USA zapewne nie będzie duża, ale po publikacji raportu EIA można spodziewać się kolejnych zgód na eksport LNG do Azji i Europy.

Raport EIA

13.11.2014 r.

afal

Wróć do poprzedniej strony