Ceny gazu w przyszłym roku bez większych zmian

Ceny gazu niższe, stawki dystrybucyjne nieco w górę - Prezes URE zatwierdził taryfy kluczowym przedsiębiorstwom sektora gazowego. Nie zmienią się płatności za gaz dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2015 roku.

Prezes URE zatwierdził 17 grudnia 2014 r. ostateczne taryfy ustalone przez kluczowe przedsiębiorstwa sektora gazowego, tj.: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny (PGNiG OD), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM (OGP), SGT EuRoPol Gaz (EuRoPol) oraz Polską Spółkę Gazownictwa (PSG).

Płatności odbiorców w gospodarstwach domowych nie zmienią się w wyniku zatwierdzenia nowych taryf.

Średnie ceny gazu dla odbiorców PGNiG Obrót Detaliczny w 2015 roku będą niższe od cen tegorocznych o:

  • 1,8% dla gazu wysokometanowego,
  • 0,8% dla gazu zaazotowanego Lw,
  • 1% dla gazu zaazotowanego Ls.

W przypadku odbiorców PGNiG - nabywających paliwa do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu większym niż 25 mln m3 - spadek średnich cen wyniesie:

  • 4% dla gazu wysokometanowego,
  • 1,4% dla gazu zaazotowanego.

Stawki przedsiębiorstw sieciowych będą wyższe:

  • o ok. 1,5% dla odbiorców EuRoPol Gaz,
  • o 6,4 % dla odbiorców GAZ-SYSTEM,
  • dla odbiorców PSG o 3% dla gazu wysokometanowego; 2,3 % dla gazu zaazotowanego Ls i 2,9% dla gazu zaazotowanego Lw.

Wzrost stawek opłat dwóch ostatnich przedsiębiorstw sieciowych tłumaczony jest koniecznością zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienia środków na modernizację oraz rozwój sieci gazowej.

Decyzje zatwierdzające taryfy opublikowane zostały w Biuletynach Branżowych URE - Paliwa gazowe z dnia 17 grudnia 2014 r. i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

18.12.2014 r.

źródło: URE

abar

Wróć do poprzedniej strony