Halliburton pozytywnie o przyszłości polskich i europejskich łupków

Rob Hull - Engineering Manager w firmie Halliburton, drugiej największej na świecie firmie serwisowej, która działa także w Polsce, w swojej wypowiedzi cytowanej przez  CharlesMaxwell nakreślił pozytywną przyszłość projektu łupkowego w Europie.

W oparciu o polskie doświadczenia, jako główny czynnik sukcesu Rob Hull wymienia właściwe dobranie płynu do zabiegów szczelinowania hydraulicznego oraz lepsze zrozumienie charakterystyki skał łupkowych. Wiąże się to z odpowiednim systemem zbierania, przetwarzania i analizowania danych. Zdaniem Hull’a, wiedza i cierpliwość to najważniejsze atrybuty, jakie muszą posiąść firmy działające w obszarze rozpoznania złóż gazu łupkowego w Europie.

Jako najbardziej perspektywiczne obszary w Europie wymieniana jest Polska, Turcja, Ukraina i Wielka Brytania. Przy czym Polska jest przedstawiona jako zdecydowany lider w Europie w kwestii zaawansowania prac.

Niezależnie od oceny zasobów gazu ziemnego z łupków i ich dostępności, firmy serwisowe na świecie, podobnie jak firmy wydobywcze, muszą odpowiedzieć na silny spadek cen ropy naftowej odnotowany w minionym półroczu. Podstawowym narzędziem utrzymania rentowności projektów i zysków na poziomie całej firmy staje się redukcja zatrudnienia.

W minionym tygodniu Halliburton zapowiedział zwolnienia na poziomie 1000 pracowników (z 80 tys., które zatrudnia w ponad 80 krajach). Decyzję Halliburtona poprzedziła zapowiedź  największej firmy serwisowej na świecie – Schlumberger ltd., która ogłosiła rozpoczęcie procesu zwolnień i redukcji kosztów operacyjnych związanych z utrzymaniem floty platform wiertniczych.

Redukcja zatrudnienia w obu firmach nie powinna w znaczący sposób wpłynąć na polski rynek pracy, z uwagi na niskie zaangażowanie tych firm w prace prowadzone w Polsce. Dopiero ewentualne ograniczenie prac poszukiwawczych i rozpoznawczych w Polsce, wywołane spadkiem cen ropy, przyniosłoby daleko idące konsekwencje.

Niezależnie od rynku pracy w Polsce, ograniczanie skali działalności na świecie czyni trudniejszym znalezienie zatrudnienia na rynku globalnym. Fakt ten  przy rosnącej liczbie absolwentów kierunków związanych z branżą upstream może negatywnie wpłynąć na szanse zawodowe studentów polskich uczelni, głównie AGH.

18.12.2014 r.

źródło: www.ceeshalegas.com, Halliburton, Schlumberger ltd.

afal

Wróć do poprzedniej strony