Spadające ceny ropy powinny mieć pozytywny wpływ także na rachunki za gaz płacone przez zwykłego Kowalskiego

Ceny ropy mają wpływ na koszty zakupu gazu z Rosji. To przekłada się na zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki taryfy na gaz. W 2015 r. powinniśmy spodziewać się obniżek cen gazu.

Kontrakty zakupu gazu

Przez wiele dziesięcioleci gaz ziemny sprzedawany był w ramach długookresowych kontraktów. Rynek gazu nie był wystarczająco rozwinięty i bardzo trudno było o wiarygodne dane kształtujące ceny gazu. W kontraktach długookresowych ceny gazu indeksowano do cen produktów ropopochodnych. Podobny kontrakt obowiązuje dziś między OOO Gazprom Export i PGNiG S.A, gdzie formuła ceny gazu uwzględnia m.in. ceny produktów ropopochodnych.

Taryfy na gaz

Ceny za gaz ziemny dla gospodarstw domowych są regulowane w ramach taryf zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). To od decyzji URE de facto zależy ile Kowalski zapłaci za gaz. URE zatwierdzając taryfy uwzględnia uzasadnione koszty prowadzonej przez spółkę działalności. Wysokość taryfy bezpośrednio wpływa na przychody realizowane przez PGNiG, a więc i na rentowność tej firmy.

Kontrakt PGNiG i Gazpromu

W przypadku kontraktu PGNiG z OOO Gazprom Export, do wyznaczenia ceny za gaz przyjmuje się średnią cenę ropy za okres ostatnich 6 miesięcy, z trzymiesięczną karencją. Zatem dla ceny gazu kupowanej np. 1 stycznia 2015 przyjmujemy ceny ropy z okresu od 1 kwietnia do 1 października 2014 roku. Przyjmując, że wyraźne spadki cen ropy zaznaczyły się już w czerwcu 2014 roku, możemy spodziewać się obniżenia ceny kupowanego przez PGNiG gazu już w styczniu 2015 r. Z uwagi na fakt, że zużywany obecnie gaz został zakupiony przez PGNiG jeszcze przed uwzględnieniem spadku cen ropy, na ewentualne zmiany taryf wyznaczane przez Urząd Regulacji Energetyki już po uwzględnieniu nowych kosztów zakupu gazu najpewniej będziemy musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy.

PGNiG

Ceny ropy naftowej utrzymujące się na bardzo wysokim poziomie powyżej 100 USD za baryłkę, przy jednoczesnym spadku cen gazu ziemnego będącego wynikiem rewolucji łupkowej powodowały, że PGNIG mimo wielokrotnych decyzji URE zatwierdzających nowe wyższe taryfy wykazywało straty w segmencie handlu gazem. Obniżenie ceny zakupu gazu powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki PGNiG w tym segmencie działalności. Jednoczesnemu pogorszeniu ulegną zapewne wyniki w obszarze wydobycia ropy i gazu. Spadek cen ropy będzie miał też wpływ na projekty łupkowe, tj. poszukiwawcze za gazem ziemnym z łupków. 

Ceny za gaz powinny spadać

Abstrahując od wyników PGNiG S.A, spadek cen ropy naftowej powinien więc cieszyć polskich konsumentów podwójnie. Z jednej strony, już płacimy mniej za benzynę. Z drugiej powinniśmy spodziewać się w 2015 r. spadku ceny gazu ziemnego. Tak własnie sytuacja globalna na rynku ropy wpływa na kieszenie Polaków. W końcu doczekaliśmy się ruchu cen w dół.

22.12.2014 r.

Antoni Fałkowski

Wróć do poprzedniej strony