Gotowy jest tor podejściowy do terminalu LNG w Świnoujściu

Gotowy jest tor podejściowy do terminalu LNG w Świnoujściu - poinformowała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Szczecinie Ewa Wieczorek. Tor ma głębokość do 14, 5 m i szerokość do 200 m na odcinku 35 km.

W grudniu 2014 roku Urząd Morski w Szczecinie zakończył prace, związane z dostosowaniem istniejącego toru podejściowego do Świnoujścia do potrzeb gazowców typu Q-flex, które będą obsługiwały terminal LNG. Wybudowano także dwie nowe stawy nawigacyjne, zlokalizowane w odległości ok. 10 km od wejścia do świnoujskiego portu. „Dostosowanie podejściowego toru wodnego do Świnoujścia dla umożliwienia bezpiecznej żeglugi statków do przewozu LNG” było ostatnim zadaniem, jakie Urząd Morski w Szczecinie zrealizował w ramach programu wieloletniego pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”. Była to zarazem największa inwestycja hydrotechniczna w historii Urzędu.

Prace wykonano zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Roboty budowlane w porcie zaczęły się jesienią 2010 roku, a zakończyły się w maju 2013 roku. Wszystkie te zadania zostały zrealizowane z budżetu państwa (kwota przewidziana na wszystkie zadania to 1, 016 mld złotych).

Dzięki terminalowi LNG będzie można sprowadzać do Polski do 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, z możliwością powiększenia tej zdolności do 7,5 mld m3. Pierwotnie planowano, że budowa zakończy się w połowie 2014 r.

10.01.2015 r.

Urząd Morski w Szczecinie

Wróć do poprzedniej strony