Grupa Stena wchodzi do gry o polskie łupki, odkupując koncesje od 3Legs Resources

Spółka 3Legs Resources sprzedała trzy koncesje położone w woj. pomorskim: Cedry Wielkie, Godkowo i Stegna. Nabywcą jest spółka zależna Stena AB (Grupa Stena). Cena transakcji wyniosła 500 tys. euro.

Łączna powierzchnia sprzedanych koncesji wynosi 2 338 km2. Spółka Stena AB nabyła także około 50 km2 danych sejsmicznych 3D wykonanych na koncesji Cedry Wielkie.

We wrześniu 2010 r. wykonano na tej koncesji jeden z pierwszych otworów poszukiwawczych - Łęgowo LE- 1 o głębokości 4 436 m, a w styczniu 2011 r. wykonano tam zabieg mikroszczelinowania. Wyniki uzyskane z pionowego odwiertu nie były jednak zadowalające i otwór został zlikwidowany w 2013 r.

Szwedzki koncern Stena AB prowadzi zróżnicowaną działalność na całym świecie: zatrudnia około 17 000 pracowników, posiada 173 jednostki pływające (obecne i w budowie), 96 turbin wiatrowych oraz ma ponad 30 mld SEK przychodów rocznie.

4.11.2014 r.

źródło: 3Legs Resources

abar

Wróć do poprzedniej strony