Ile mamy gazu w piaskowcach?

Węglowodory w złożach niekonwencjonalnych to nie tylko gaz ziemny i ropa naftowa w łupkach. Perspektywicznym surowcem jest również gaz ziemny zamknięty (tight gas), występujący w zwięzłych, słabo przepuszczalnych piaskowcach. Państwowa Służba Geologiczna przedstawiła 17 marca 2015 r. raport na temat jego zasobów w Polsce.

W tego typu skałach mogą się kryć niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego.

 

Powyżej -  piaskowce czerwonego spągowca, potencjalnie zawierające gaz zamknięty (tight gas) – rdzeń z otworu Września IG 1 (głębokość 4069–4092 m).

Poniżej -  łupki dolnego paleozoiku, potencjalne źródło gazu ziemnego typu shale – rdzeń wiertniczy z otworu Tłuszcz IG 1 (głębokość 1959–1964 m). Fot. Mirosław Rutkowski, Państwowy Instytut Geologiczny.

Wróć do poprzedniej strony