Informacja Rady Naukowej PIG-PIB dotycząca konkursu na stanowisko dyrektora

W wyniku przeprowadzenia konkursu powołana przez Radę Naukową Państwowego Instytutu Geologicznego komisja konkursowa podjęła uchwałę o przedstawieniu ministrowi środowiska kandydata na stanowisko dyrektora PIG-PIB.

Działając na podstawie § 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412) Rada Naukowa Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie informuje, że powołana przez Radę Komisja Konkursowa podjęła na posiedzeniu w dn. 6 października 2015 r. uchwałę o przedstawieniu Ministrowi Środowiska kandydata na stanowisko dyrektora PIG-PIB w osobie prof. dr. hab. Tadeusza Peryta.                                

                                           Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej PIG-PIB

                                                              Prof. dr hab. Marek Narkiewicz

9.10.2015 r.

Wróć do poprzedniej strony