IX Forum Energetyczne w Karpaczu: Gaz łupkowy – szansa czy iluzja?

Podczas dyskusji pt. "Gaz łupkowy – szansa czy iluzja?", która odbyła się 23 stycznia 2015 r. w ramach  IX Forum Energetycznego Karpaczu, podsumowano stan prac poszukiwawczych, szczególnie w odniesieniu do aspektów prawnych i społecznych.

- Jak z punktu widzenia prawa możemy odnieść się do kwestii wydobywania gazu łupkowego – pytał moderator dyskusji Bogusław Sonik , ekspert rynku energetycznego  i Prezes Stowarzyszenia Maj77. Mijają lata euforii dotyczącej potencjału wydobywczego gazu łupkowego w Polsce, z prowadzenia wierceń wycofują się kolejne firmy. Z polskich koncernów tylko  PGNIGE i ORLEN dokonują wierceń, ale w bardzo trudnych warunkach geologicznych, trudniejszych niż w Stanach Zjednoczonych. Jego zdaniem na dalszy plan schodzi myślenie o wydobyciu gazu łupkowego na skalę przemysłową. Bogusław Sonik powiedział też, że nie można było znaleźć rozwiązań prawnych, które by regulowały wydobycie gazu łupkowego.

- Ostatnio miały miejsce zmiany legislacyjne, które mają zachęcać inwestorów do zaangażowania się w wydobycie gazu łupkowego – zwrócił uwagę Artur Rogozik, Partner, TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza sp. k. W jego opinii legislacja poszła w dobrym kierunku i nowe zmiany  są dobrze odbierane przez inwestorów, natomiast krytykowane były i są opieszałość urzędnicza i biurokracja.

Michael Stephenson,  Dyrektor ds. Badań i Technologii, Brytyjskie Służby Geologiczne przedstawił problem wydobycia gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii. Opinia publiczna w Zjednoczonym Królestwie w ogólnych badaniach popiera wydobycie gazu łupkowego, problemy zaczynają się na poziomie lokalnym gdzie trzeba zmierzyć się z konkretnymi planami zagospodarowania i interesami społecznymi. Jego zdaniem jest to podstawowe ograniczenie opóźniające wydobycie gazu z łupków w Wielkiej Brytanii.

Claudiu Munteanu,  Partner w Dentons Bucharest z  Rumunii podkreślił, że jego kraj  popiera wydobycie gazu łupkowego na poziomie rządowym, zaś na poziomie konkretnych lokalizacji  też widoczny jest opór społeczności lokalnych. W Rumunii obowiązują niezwykle szczegółowe wymagania tyczące wydobycia gazu łupkowego. Głównym inwestorem w tym kraju jest amerykańska firma Chevron.

Paweł Turowski, Analityk z Biura Bezpieczeństwa Narodowego podkreślił, że wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce można uzyskać przede wszystkim dzięki dywersyfikacji źródeł pozyskiwania surowców energetycznych. W jego opinii jednak na wydobycie gazu łupkowego na skalę przemysłowa będziemy jeszcze długo czekać.

Bart Van Vooren Starszy Wspólnik, Altius, Belgia nakreślił, jak wygląda bieżąca sytuacja z perspektywy unijnej. Niezwykle ważne przy planowaniu wydobycia gazu łupkowego jest uwzględnienie podejścia pro-środowiskowego.

23.01.2015 r.

źródło: IX Forum Energetyczne

 

Wróć do poprzedniej strony