II Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań zaprasza do udziału w Gali Finałowej II Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”, która odbędzie się 27 kwietnia 2015 r., o godzinie 10.30, w sali Auditorium Maximum w budynku Collegium Iuridicum Novum (al. Niepodległości 53).

W trakcie Gali Finałowej laureaci I etapu Konkursu wygłoszą prelekcje na następujące tematy:

  •  „Instrumenty ochrony przedsiębiorstw energetycznych inwestujących w „nową infrastrukturę” na obszarze więcej niż jednego państwa, ubiegających się o zwolnienie z obowiązku świadczenia niektórych usług”
  • „Czy systemy wsparcia dla energii z odnawialnych źródeł przewidziane w projekcie ustawy o OZE (druk sejmowy nr 2604) można uznać za pomoc publiczną?”
  • „Uwarunkowania prawne funkcjonowania elektrowni atomowych?”
  • „Czy systemy wsparcia dla energii z odnawialnych źródeł przewidziane w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii można uznać za pomoc publiczną?”
  • „Dodatek energetyczny jako środek zapobiegający wykluczeniu energetycznemu – próba oceny polskich rozwiązań prawnych w świetle dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/72/WE oraz 2009/73/WE.”

O godzinie 13.30 rozpocznie się Quiz, który ma na celu sprawdzenie ogólnej wiedzy z zakresu prawa energetycznego i wiadomości o rynku energetycznym. Uczestnicy odpowiadają na 20 pytań testowych. Suma punktów z oceny wystąpień oraz z quizu pozwoli wyłonić zwycięzcę Konkursu.

Na zwycięzców Konkursu czekają atrakcyjne nagrody w postaci praktyk w wiodących, poznańskich i warszawskich kancelariach zajmujących się prawem energetycznym oraz możliwość publikacji esejów w branżowym portalu CIRE.pl, publikacji eseju w Przeglądzie Prawniczym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także nagrody finansowe ufundowane przez Partnerów Konkursu.

Wszystkich zainteresowanych prawem energetycznym gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w Gali Finałowej w charakterze publiczności.

Więcej informacji na stronie internetowej Konkursu oraz na profilu Konkursu na Facebook’u.

16.04.2015 r.

źródło: ELSA Poznań, cire.pl

Wróć do poprzedniej strony