Szkoła Analizy Sektora Energetycznego - bezpłatny kurs Collegium Civitas

Collegium Civitas organizuje bezpłatny kurs "Szkoła Analizy Sektora Energetycznego". Rekrutacja trwa do 14 marca 2016 r. 

Celem projektu jest stworzenie trwałej podstawy kształcenia młodych profesjonalistów w zakresie energetyki oraz identyfikowanie najbardziej utalentowanych z nich w celu stworzenia bazy kompetentnych osób, które mogłyby uczestniczyć w kształtowaniu polityki energetycznej państwa w przyszłości.  Cykl tygodniowych warsztatów skupiać się będzie na najważniejszych aspektach produkcji i dystrybucji energii.

Zajęcia oparte są o wymiary analizy PESTEL, skupiającej się na czynnikach politycznych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych, środowiskowych i prawnych (political, economic, social, technological, environmental, legal). Kurs pozwala na zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie analizy PESTEL dla sektora energetycznego.

SASE trwa tydzień i przyjmuje formę wyjazdową. Każdego dnia, dedykowanego innemu wymiarowi analizy PESTEL, słuchacze będą mieli 4h zajęć w dwóch grupach oraz 4h własnej pracy projektowej. Siódmego dnia zajęć odbędzie się podsumowanie i wyznaczanie terminu składania prac pisemnych.

Program adresowany jest do słuchaczy studiów II stopnia oraz do absolwentów takich studiów poniżej 35 roku życia. Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnym warsztacie będzie przedstawienie eseju pisemnego na temat wybrany z wcześniej przygotowanej listy, co zostanie ogłoszone w postaci ogólnopolskiego konkursu. W toku warsztatu prowadzone będą wykłady i zajęcia praktyczne z rozwiązywania konkretnych problemów.

Więcej informacji na stronie Organizatora.

15.02.2016 r.

 

Wróć do poprzedniej strony